12 EYLÜL FAŞİZMİNİN İDAM ETTİĞİ 3 İŞÇİ

236
12 EYLÜL FAŞİZMİNİN İDAM ETTİĞİ 3 İŞÇİ
Necati Vardar, Seyit Konuk ve İbrahim Ethem Coşkun; MHP İzmir İl Sekreteri Turan İbrahim ve müteahhit Nuri Yapıcı’yı cezalandırma eylemi nedeniyle idama mahkum edilen TKEP’li üç yoldaş, Tariş direnişinin sembolleri ve işçi kimliğiyle idam edilen ilk devrimcilerdir.
13 Mart 1982’de İzmir’in Buca Cezaevi 20’i yaşlardaki üç genç devrimcinin idamına tanıklık etti. Türkiye Komünist Emek Partisi üyesi üç genç işçi, ‘80 yılında yakalandıktan sonra yoğun işkence altında Buca’ya getirildiler. Darbenin ardından her biri ayrı işkencehaneye dönmüş cezaevinde iki yıl kalan Necati Vardar, Seyit Konuk ve İbrahim Ethem Coşkun, İzmir 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nde yargılanarak idam cezasına çarptırıldılar ve Buca’da idam edildiler.
Necati Vardar, Seyit Konuk ve İbrahim Ethem Coşkun’un idam belgeleri yıllar sonra ortaya çıktı; cezalarının infazından birkaç dakika önce anne ve babalarına yazdıkları veda mektupları “komünizm propagandası” içerdiği gerekçesiyle ailelerine yıllarca verilmedi…
Darağacına “Savaşsız sömürüsüz bir dünya için savaştık. Onun için ölüyoruz. Biz bu davaya baş koyduk. Başımız devrime, halkımıza, partimize feda olsun. Kahrolsun faşizm… Yaşasın kürt ve türk halklarının mücadele birliği. İdamlar bizi yıldıramaz.“ diyerek yürüdüler…
İbrahim Ethem Coşkun:
16.01.1959’da Gaziantep’te doğdu. İlk, Orta okulu Yavuzeli’nde bitirdi. Ortaokulda devrimcilerle tanıştı. Lise sürecinde THKO taraftarı olarak çalıştı. THKO ayrışma sürecinde THKO/MB’nin ideolojik politik yönlendiriciliği doğrultusunda tutum aldı. Antep ve Adana’da okuduğu lise döneminde gözaltı ve okuldan uzaklaştırma, disiplin cezaları aldı. 1977’de Yavuzeli THKO/MB’nin öğrenci gençlik komitesinde, daha sonra gençlik komitelerinde görev aldı. Gençliğin Anti – faşist kavgasında devrimci ruhla görev aldı. 1978 sonlarında hareket tarafından İzmir’e gönderildi. 1979 – 80 arası İzmir THKO/MB’nin işyeri, fabrika komitelerinde yer aldı. Çalıştığı işyerinde Birleşik Maden İş Sendikasını yoldaşlarıyla kurdu. Aynı sendikanın başkanlığına getirildi. Sendika başkanı olduktan sonra hareketin İzmir Sendikalar Komitesinde görev aldı. Mart 1980’de İzmir İşçi Komitelerine seçildi. Aynı komitenin sekreteri oldu. Şube, mahkeme ve cezaevinde TKEP üyesi olarak onurluca tutum takındı. İdam sırasında bir işçi ve komünist bilinci içinde faşizme karşı karşı kesin kararlılık ve uzlaşmazlıkla, yoldaşlarına ve devrimci güçlere karşı sıcak ve sempatik tavrıyla örnek oldu.
Seyit Konuk:
02.02.1958’de Tokat’ta doğdu.Yoksul bir ailenin çocuğuydu. 18 yaşında devrimci mücadelesini örgütlü bir şekilde THKO/MB saflarında sürdürmeye başladı. Örgütlü mücadelesini işçiler arasında sürdürmek üzere İzmir’e geldi. İzmir Tariş Üzüm İşletmelerinde çalışmaya başladı. Tariş’te sınıf mücadelesi içerisinde kısa sürede öncü işçi konumuna yükseldi. Tariş direnişini örgütleyenler arasında ve en ön sıralarda yer aldı.Tariş direnişi sırasında çıkan çatışmalarda yaralandı. Tariş’te THKO/MB’nin “İşçi Komitesi” üyesi ve fabrika sorumlusuydu. Tariş’ten atıldıktan sonra çeşitli sanayi işletmelerinde çalıştı ve mücadelesini sürdürdü. İzmir’de İplik – İş ve Birleşik Maden – İş sendikalarının kurulmasında aktif yer aldı. Mart 1980’de hareketin İzmir işçi komitesinde yer aldı.
Necati Vardar.
21.10.1960 da Urla’da doğdu. Boşnak olan Necati Vardar devrimci mücadeleye başka bir hareketin saflarında başladı. İzmir DDKD’nin kurucu üyesi olarak devam etti. İzmir Çamdibi’nde anti – faşist mücadelede Seyit’lerle tanıştı. Tariş Üzüm işletmesinde devam eden eylem birliği 1979 sonlarında İşçi Birliği programını kabul ederek Emeğin Birliği taraftarı oldu. BMC fabrikasında hareketin komsomoluna seçildi. Çamdibi gençlik içinde ve işyerinde hareketin hücresinde çalıştı. Çamdibi gençlik çalışmasında aktif görev aldı. Genç ve çoşkuluydu. İdamınız bize vız gelir diyecek kadar neşeli ölüme kucak açacak kadar yürekliydi.