Hasan Balcı: Seçimler ve ittifaklar

317

Seçimler

 

 

Memleket seçim hattına girince Toplumun hemen hemen bütün kesimlerinde hummalı bir çalışma ve hummalı bir biçimde ittifak birlik arayışları gündeme geldi.

 

AKP-MHP ittifakına katılacak yeni arayışlar içinde. CHP ittifaklarını çoktan belirlerken HDP’yi ittifakın dışına doğru itiyor. İyi Partinin dışında CHP ittifaklarının toplamı HDP’nin yarısı bile etmiyor.

 

Peki sol da durum ne?

 

Yasıl zeminde mücadele eden Komünistler ve Sosyalistlerin önünde iki seçenek var bunlardan birincisi Demokratik diğeri ise devrimci ittifak. Sosyalist kimi çevreler her dönemde olduğu gibi Burjuvazinin, Faşizmin Parlamenter sistemine tepki için seçimleri protesto edip üçüncü bir yol çalışmasına gireceklerdir.

 

Komünistler ve sosyalistler neden bu iki yol ayırımına girdiler.

 

Sosyalistlerin bir kesimi Sistem içi ve sisteme karşı en geniş muhalefeti içinde barındıran ittifaktan yana tavır almayı tartışırken diğer kesim Bütün kurgusunu Sistem karşıtlarının oluşturacağı bir cepheyi tartışıyor. Bir önceki seçimlere göre; sistem içi muhalifi dışlayan daha dar ve belirlenmiş ilkeler etrafında Devrimci bir ittifak öneriyorlar.

Kendilerine devrimci ittifak söylemini ilke edinen bu gruplar Salt bir sermaye partisinin iktidarının değişikliğini değil Sınıfsal bir el değiştirişten söz ediyorlar ve bunu devrim olarak ifadelendiriyorlar. Zaten Komünist ve Sosyalistlerin temel görevi burjuva iktidarını alaşağı etmektir.

 

Bu çevrelerin önerimi: Düzen karşıtlığı temelinde bir yana gelelim.

 

Demokratik ittifak Sermaye sınıfının hamilerine de içerisine aldığı için Düzen karşıtı olabilmesi mümkün değildir. Kurulan Partiler AKP iktidarının dağılıp ortaya saçılmaması ve olası bir iktidar değişikliğinde AKP’nin Yargı önüne çıkarılmaması, AKP’nin suç dosyalarının Yargı önüne getirilmemesi için kurulmuş partilerdir.

 

Demokrasi mücadelesi

 

 

Demokrasi mücadelesini temel alıp iktidarı ele geçirdikten sonra bakarız mantığıyla bir ittifak anlayışı kendi içinde engelli bir anlayıştır. Demokrasi mücadelesini taktik, Ülkeyi demokratikleştirelim son derece tehlikeli bir yaklaşımdır. Türkiye bu tür ayak oyunlarının hepsini gördü.

 

Kapitalizmin bunalımı

 

 

Türkiye kapitalizmi artık kendini ne ekonomik ne de politik olarak üretemiyor, yönetemiyor. Bu sebeple Daha otokratik, Faşist yöntemlere başvuruyor ve bu şiddeti daha da artıracak. Türkiye Burjuva demokrasisi yolundan çıkalı epey oldu ve buraya bile dönmek artık çok zor.

 

Ne yapmalı Nasıl yapmalı

 

Bugünkü durumun nesnel koşullarını iyi okuyup bu nesnellikten somut bir iş ortaya koyup devrimci iradeyi ortaya koymak emek ve mücadele cephesini iyi ce genişletmek gerek.

 

Sermaye düzeninin partilerine destek olmak, aşı yapmak ancak o sermaye düzeninin yaşam koşullarını, halkın üzerindeki baskı kurma Erk’ini daha da artırır ve sermaye devletinin ömrünü uzatır.

 

Sokaklarda her türlü zulme, haksızlığa ve zorbalığa karşı büyümeyen iki şey var Bunlardan biri CHP diğeri ise HDP Tam tersine bu iki parti tavan yapması gerekirken büyümüyor aksine geriliyorlar.

 

Mevcut Partileriyle Kürtler maalesef hem batıyı hem kendi halk kitlesini artık ifade edemiyor, temsil edemiyor. Kürt Coğrafyasında büyük bir güç oluşması gerekirken Devlet menşe-ili Diyarbakır Anneleri Kürt mücadelesinde önemli bir ivme ve yarılma yarattılar.

 

Barış ve kardeşliğin hiçbir zaman doğru düzgün savunmanı olamayan Kürt siyasal örgüt ve partileri ağır yenilgi aldılar almaya devam ediyorlar.

 

Kör ve sağır terörün borazancılığından öteye bir iradeyi ortaya koyamayan HDP ve Demirtaş’ın Popülaritesi de sönüktür.

 

Bugün Siyasal hareketleriyle geçmişte birlikte davranan siyasal yapılarda da önemli bir çözülme var.

 

Yapılması gereken şey Kürt siyasal önder ve partileri geri çekilip Kürt Sosyalistleri, ve Komünistlerine vesayet devri yapmalılardır. Bölge de bu işi çözebilecek kuvvet ve deneyime sahip bir çok örgüt, parti ve önder bulunmaktadır. Yeni süreçte Kürt burjuvazisinin temsiliyeti olan HDP’nin içinde  Kürt Komunistleri daha çok sorumluluk almalıdır.

 

 

Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir makaleyi de kaleme alacağım.