Hasan Balcı : Vahdettin Hain miydi ?-1

343

 

 

 

VAHDETTİN BİR HAİN MİYDİ ? -1

Son günlerde Türkiye’nin gündemine oturtulan Vahdettin hain miydi tartışmalarına katkı sunmak adına bu yazı dizisini hazırladım. Tartışmaya Önce Vahdettin’i savunan Mevlanazade Rıfat efendi  den başlamak istiyorum. Zira Vahdettin savunucularının en önemli kaynağı bu kişinin yazmış olduğu Türkiye inkılabının içyüzü isimli kitabıdır.

 

Hasan Balcı

 

 

 

1922’de Vahdettin TBMM tarafından resmen hain ilan edilmişti. Hain ilan edilen Vahdettin gericiler tarafından özellikle 1950 sonrası adeta kahraman haline getirilmişti. Gericiler Mustafa Kemal’in karşısına adeta bir kahraman olarak Vahdettin’i çıkartmışlardı.

Gericiler iddialarını neye dayandırıyor?

Vahdettin “Halife hain olamaz” söylemini ilk ortaya atan Mevlanazade Rıfat efendidir. 1929 yılında Halep’te yayımlanan Türkiye inkılabının içyüzü isimli kitabında Vahdettin bir hain değildir zira Mustafa Kemal’i Kurtuluş savaşını örgütlesin diye Anadolu’ya göndermiştir. İddiasında bulunmuştu. Rıfat efendi bu iddiasını Mustafa kemal adına yazılmış olan bir ferman olduğunu iddia etmiş ancak tarihçiler sözü edilen bu fermana dair hiçbir bulgu, bilginin olmadığını ortaya koymuşlardı.

Mevlanazade Rıfat Efendi

Hukuk-i beşer gazetesindeki yazısında; ittihatçıların 1. Dünya savaşı komutanlarına vagonla altın dağıttıklarını iddia etmiş bu komutanlara hakaretler etmişti. Mustafa Kemal bu makale üzerine Genelkurmay’a bir dilekçe yazarak Rıfat efendinin cezalandırılmasını istemişti. Mustafa Kemal Genelkurmay’a gönderdiği dilekçe örneklerini o günün gazetelerine de göndermişti. “Alemdar-ve yeni Gün” Mustafa Kemal’in hakaret dilekçesi işleme alınmazken Rıfat Efendi kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle de Mustafa Kemal’e dava açmıştı.

Vahdettin’le son derece iyi ilişkiler içinde olan Rıfat Bey Türkiye’den kaçan Vahdettin’i San Remo’ya ziyarete gitmişti. Burada ilginç olan Rıfat Bey bu ziyareti bir Yunan Albay’la birlikte gerçekleştirmesidir. Bu ziyarette Rıfat Bey Vahdettin’e Ankara hükümetine karşı Yunanistan’la anlaşma yapılması gerektiğini söylemiş Vahdettin’de bu görüşmeyi ayarlayan Rıfat efendiye para vermiştir. Rıfat efendinin ikinci San Remo -Vahdettin ziyaretindeki önerisi Kürtleri isyana teşvik edip Ankara hükümetini zayıflatmak olmuştur. Dün ve bugün gericilerin temel kaynağı ve dayanağı olan Rıfat efendinin Türkiye inkılabının içyüzü isimli kitabı da ortaya koyduğu iddiaların belgesi niteliğini taşımaktadır. Bu kitabı inceleyenler Rıfat efendinin iddiasıyla; Vahdettin’in kahraman Mustafa Kemal’in aslında bir hain olduğunu göreceklerdir. Gericilerin elindeki tek tarihi dayanak Rıfat efendinin yazmış olduğu bu kitaptır.

 

Hasan Balcı

 

Kapak fotoğrafı : Hasan Balcı