Hasan Balcı :Yasaklanan Tarih…

307

 

 

Yasaklanan Tarih ve Tarih kitabı..

 

 

 

1931 ve 1941 yılları arasında okullarda okutulan Mustafa Kemal’in 4 ciltlik Tarih kitabı bu kitabın Birinci Cildi; Tarihten evvelki zamanlar ve Eski zamanlar, İkinci Cilt; Orta zamanlar üçüncü cilt, Yeni ve yakın zamanlar Dördüncü cilt ise; Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine yazılmıştır. Milli eğitim bakanlığının çıkardığı, Türklerin tarihini en iyi anlatan neredeyse baş yapıt olan bu çalışma ABD ile 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan ‘FULBRİGHT’ anlaşması kapsamıyla. Müfredata yapılan müdahaleyle okullarda ders kitabı olmaktan çıkarılıyor. Bu kitap ne içeriyor ne iddia ediyordu Kitapları okuyan biri olarak biraz olsun bunu sorgulamak istiyorum. Aslında çalışma Mustafa Kemal’in tarih teziydi.

 

Bu dört ciltlik kitapla birlikte

 

1-Heredot tarihi “Heredotos”

2-Ege ve Yunan Tarihi “Prof.Dr. Arif Müfid Mansel”

3-Bilinmeyen iç Asya “Doğu bilimci Laos Ligeti”

4-Emin Oktay Tarih Okular için Tarih

5-Ali Ekrem İnal-Nurettin Ormancı okullar için Tarih

6-Niyazi Akşit okular için tarih

7-Bahtiyar Aydın Sakalar İskitler

8- Muazzez İlmiye Çiğ Sümerler Türklerin kolu

7-Kamuran Gürün’ün Türkler ve Türk devletleri tarihi kitaplarına kaynak olarak incelemenizi okumanızı öneriyorum.

 

 

 

Antropoloji insanlığın tarihini anlayabilmemiz açısından hakikaten önemli bir bilim dalı. Anadolu’nun farklı yerlerinde yapılan Arkeolojik kazılarda elde edilen kemiklerle o kemiklerin bulunduğu yerde günümüzde yaşayan insanlardan alınan DNA örnekleri önemli verileri ortaya koyuyor. Heredot Tarihi; M.Ö 625 yıllarında günümüz Tokat’ın Zile ilçesi ve yakınlarında Pers ordusu bir hile yaparak Saka /İskit ordusunu “Alper Tunga’yı) yenene kadar Saka’ların hâkim olduğunu söyler. Sakalar MÖ.5.Yüzyılda Altından elbiseler yaparken O tarihlerde Ortalıkta ne Rus ve imparatorlukları ne Alman ne de Fransızlar vardı. Biraz daha geriye giderek; Sümerler Yani Orta Asya’nın Kengerleri Turukku’ya “Türk” Turku krallığından Anadolu’ya bakalım. Bunun sebebi; Batı tarihçilerinin iddiasına göre Anadolu Medeniyeti kuranların eski Yunan medeniyeti olduğu iddiasıdır. Peki bu iddia ne kadar gerçeği yansıtıyor? Anadolu’da kazı yapan Arkeologlar ve topraktan, kayadan çıkardıkları insan kemik ve fosillerinin DNA ‘larıyla bölgede yaşayanlar üzerinde yaptıkları DNA sonuçları %97 uyumlu çıkmıştı.

 

Assos’u kuranların bu tür kazı ve DNA çalışmalarıyla Ön Türklerin bir kolu olan Leleg ve Pelasglar çıkmıştı. Mustafa Kemal Alacahöyük kazıları için emir verdiğinde bunları ayrıntısıyla anlatmıştı.

 

Helenler Türk ‘mü

 

Anadolu uygarlığını eski Yunan’ın kurduğu tezi yaygın bir söylemdir. Yukarıda ifade ettiğim Arkeolojik çalışma metoduyla anlaşıldı ki; Helen topluluklarının ¾ ü ön Türk Pelasglar ile Kuzey Batı Avrupa topluluğu olan dorların karışımından oluşmuş. Daha sonra oluşan karışımlara diğer Ön-Türk halklarından olan Traklar ve Mekadonlar eklenmişti.

 

Göbeklitepe’de kimler var?  Ön Türk  Uygarlığıyla  Turukku krallığı

 

 

 

Samuel Noah Kramer, dünyanın önde gelen Asur bilimcilerinden ve dünya çapında tanınmış Sümer ve Sümer dili uzmanıdır. Aynı alanda uzman olan Prof. Osman Turan’ın yaptıkları araştırma ve çalışmalarda Sümerce’teki 950 kelimenin Türkçe olduğunu tespit etmişlerdi.

 

Heredot: Bugün Hun/Macarlardan, Almanlara, İtalyanlardan “Etruksler: Türklerin bir ön kolu” İspanyollara, İngilizlere ve İskoçlara kadar batı tarihini Sakalara ve İskitlere bağlama telaşında Batı toplumları köklerini Azerbaycan’ın Gobulistanına, Albania’sına, Abanasına ve daha kuzeyine bağlamaya başladılar çünkü tarihsel olarak biraz daha geri gidince tarih kökleri olmadıklarını Antik Yunan’ın bile Mısır’dan çalıntı olduklarını öğrendiler.

 

 

 

Mustafa Kemal’in kütüphanesi, yazdığı , yazdırdığı kitaplar..

 

 

Atatürk’ün kitaplığında kayıtlı, 862 Tarih, 261 Askeri, 204 Siyasal bilimler, 181 hukuk, 161 din, 154 dil, 144 Ekonomi, 121 Felsefe ve Psikolji, 81 Sosyal Bilimler olmak üzere 4289 kitap vardır.  Bunları tek tek okumuş bazı sayfalarında cümlelerin altlarını çizmiş ve yanına notlar yazmış…

İşte Atatürk’ün kitapları… Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinen ve gelişime açık bazı ülkelerin “başucu” kitabı olarak gördüğü Nutuk’tur. …

1-TÂBİYE MESELESİNİN HALLİ VE EMİRLERİN SURETİ TAHRİRİNE DAİR NESAYİH: Atatürk’ün ilk kitabı sayılır ve savaştaki taktikleri içerir, liderlik özelliğini gösterir.

2-TAKIMIN MUHAREBE TALİMİ: Atatürk’ün 1908 yılında Almanca’dan çeviri yaptığı kitaptır. İçeriğinde; Her türlü hava koşullarında arazideki duruşu ve muharebe yöntemlerinin uygulaması gibi konular vardır.

3-CUMALI ORDUGÂHI-SÜVARİ: BÖLÜK, ALAY, LİVA TALİM VE MANEVRALARI: 1909 yılında kaleme alınan kitapta süvari, bölük, alay, tugay eğitim ve manevraları anlatılır. Gözlem vardır.

4-TÂBİYE VE TATBİKAT SEYAHATİ: 1911 yılında kaleme alınan bu kitapta savaş ve barış durumundaki yönetim anlayışı ile olması gereken liderlik konusu işlenir.

5-BÖLÜĞÜN MUHAREBE TALİMİ: 1912’de yazılmıştır. Almanca’dan Türkçe’ye çevrilmiştir. Savaş öncesi ve savaş anındaki savunma anlatılır.

6-ZABİT VE KUMANDAN İLE HASBİHAL: 1918’de yazılan bu kitapın özetinde savaşın tatbikatlarla değil bizzat savaş anında, savaşa dahil olarak öğrenilebileceğini ifade ediliyor.

7-NUTUK: 1927 yılında, bir milli tarih bilinci oluşturmak maksadıyla yazılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, devrimleri anlatılıyor. ( Atatürk’ün ardında bıraktığı kitaplar arasında en önemlisi şüphesiz Nutuk. Yeni Türkiye tarihinin yazılı ilk kaynağı olarak da kabul edilebilecek bu kitap Atatürk tarafından 1927 senesinde kaleme alınan, yaklaşık iki buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü.)

8-VATANDAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER: 1930 yılında yayınlanıyor. Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’ın ismiyle yayınlatıyor. Yurttaşlara ve genç nesle öğütler niteliğinde. Çağdaş toplumun koşulları anlatılıyor.

9-GEOMETRİ: Ders kitabı… İsimsiz yayınlanıyor ve Atatürk bizzat kendi eliyle yazıyor.