Kamuda çalışan engelliler arasında neden ayırım yapıyorsunuz ?

252

 

Hatay valiliği tarafından yayınlanan ; Kamu Personellerinin İdari İzin İşlemlerine İlişkin Duyurusu kamu da çalışan Engelliler ile Engelli belediye şirket işçileri arasındaki ayrımcılık olduğunu açıkça ortaya koydu.

Depremin vurduğu Engelli belediye şirketi işçileri kendilerine yönelik bu ayrımcılığa tepki veriyorlar.

Kamu da çalışan engellilere tanınan idari izin hakkı  Hatay belediyesinde çalışan Belediye şirket işçilerine de tanınmalıdır.

 

 

Kamu Personellerinin İdari İzin İşlemlerine İlişkin Duyuru

27.02.2023

 

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle Olağanüstü Hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetleri aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirileceği Cumhurbaşkanlığının 2023/5 sayılı Genelgeleri ile belirtilmiştir.

Bu kapsamda;

Kolluk Kuvvetleri, Sağlık Hizmetleri, Belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personeller ile kanuni izinler hariç; hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacaklardır.

Uzaktan ve esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirilmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmet aksamayacak şekilde İlçelerde Kaymakamlarca, İl Merkezinde kurum amirlerince belirlenen usullere göre yürütülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Haber : Hasan Balcı