Kemal Kaçaroğlu : Proleterya’ya adanmış bir yaşam ve Seçkin Kır

935

SEÇKİN KIR : Proletaryaya adanmış bir yaşam.

Devrimci hareketin onur defterine bir isim daha yazıldı. Kalbimizde ve mücadelemizde yaşayacakların listesi her geçen gün artıyor. Doğa kanunları çok acımasızca yaşam buluyor. Son nefesini verene kadar proletarya mücadelesini damarlarında hissetmiş bir sıra neferinden söz ediyoruz. Bir Enternasyonalist proletarya savaşçısından. Karadeniz’in hırçın dalgalarının içinden çıkıp gelen bir isyancıdan.! Mahir’lerin, Deniz’lerin, İbo’ların önderlik ettiği kahramanlar döneminin takipçilerinden.! 1971 direnişinin günümüze kadar proletarya savaşçıları tarafından taşınmış isyan, direniş ve dayanışma bayrağını bedeli ne olursa olsun son nefesine kadar taşımış bir proleter devrimciden söz ediyoruz. Mücadeleci kişiliği, kararlılığı, inatçılığı, naifliği, tecrübe ve birikimiyle bugün en çok ihtiyacımız olan bir zamanda onu kaybettik. Üzgünüz. Hem de çok. Doğanın kanunu sıra tanımıyor.! Son zamanlarda gün geçmiyor ki bir yoldaşımızın ölüm haberi gelmesin. Seçkin yoldaşımız da hiç beklemediğimiz bir anda elinden tutmaya bile fırsat tanımadan, hiç hissettirmeden, sanki yükünü bize taşıttırmak istemiyormuş gibi önceden düşünülmüş bir biçimde bir yıldız gibi kayıp gitti.

İsmini, 1980 öncesi Karadeniz Dev-Genç üzerinden Kurtuluş Hareketi’yle ilişkilendiği zaman duymuştum. Fiziken tanışmamız 1991’de hapisten çıktıktan sonra oldu. Kurtuluş’un İstanbul Yerel Komitesi benimle görüşmek, sohbet etmek istemişti. Seçkin de o sıra yerel komite üyesiydi. Beykoz’ da ki görüşmemizde tanışmış olduk. Sonra dostluğumuz ve yoldaşlığımız günümüze kadar sürdü. Birleşik Parti süreçlerini birlikte yaşadık. En son SYKP kontenjanından HDP Parti Meclisi üyesiydi. Bir sosyalist olarak Enternasyonalist kimliğinin gereklerini yerine getirmekten bir an olsun kaçınmadı.

Şimdi, 1971 direnişinin isyan bayrağını taşımakla yükümlü olan bizlere düşen görev; umutsuzluğa düşmeden kararlı bir tutumla yolumuza devam etmektir. Ancak o zaman, Seçkin ve devrim yolunda düşen tüm devrimcilerin yüreklerini ferah tutmalarını sağlamış olur ve mücadelelerini bayraklaştırmış oluruz. Onlar, kalbimizde ve mücadelemizde yaşamaya devam edecekler. O zaman yas yok, gözyaşı yok.

 

Teslimiyet yok.! İsyan ve direniş var. !

Selam olsun bu yolda direnenlere ve düşenlere.

 

Yolumuz bu yolda düşenlerin yoludur.!