NEVİN SEVÜK : ANA SINIFINDA ZORUNLU DİN DERSİNE HAYIR

814

 

1-3 Aralık 2021’de toplanan 20.Milli Eğitim Şurası’nda okul öncesi eğitimde çocuklar için din eğitimi verilmesi kararı çıktı.

Ondan çok önce Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki bir proje kapsamında, “dinimi seviyorum, dinimi öğreniyorum, Kuran’ı Kerim’i seviyorum, peygamberimi seviyorum” gibi kurs programlarıyla okul öncesi dönemde din eğitiminin çoktan başladığını biliyoruz.

 

Okul öncesi dediğimiz o, 0-6 yaş dönemi kritik bir dönemdir. Bu dönem çocuklar sadece somut ve sezgisel düşünür. Yaşam, ölüm, var olma, sevap, günah, melek, Allah gibi soyut kavramları henüz algılayamazlar. Bu ve benzeri soyut kavramları algılama, gelişimi normal bir çocukta 6 yaş ile başlar ve bu süreç 12 yaşa kadar devam eder. Yani çocuklar asıl 12 yaş itibariyle bu kavramları içselleştirip analiz ve sentez yapmaya başlar.

 

Bu yaştan küçük çocuklara verilen bir eğitim, hangi dini kaparsa kapsasın çocukta tamiri imkânsız ruhsal tahribatlar oluşturur. Korku, telaş, yoğun kaygı duyma ve hatta zaman zaman kâbusla uyanma gibi vahim sonuçlar doğurur. Çocukta güvensizlik yaratarak çocuk gelişimini sekteye uğratır. Çocuğu pasifize eder. Biat etmeye ve kaderciliğe yönlendirir.

 

Eleştiren, sorgulayan, evrensel etik değerlere saygılı bireyler yetiştirmek yerine; çocuğun aklını dogmatik dini bilgilerle doldurmak, çocuk beyni için bir bilgisayar virüsü gibidir. Dolayısıyla gerek okul öncesi ana sınıflarda, gerek okullarda 12 yaştan küçük çocuklara verilen din eğitimi, pedagojik değildir. Çocuk hakları ihlalidir.

 

İllaki bir din eğitimi verilecekse bu, 12 yaş ve üstü çocuğun rızası ve velinin izni alınarak okul dışında verilmelidir. Din eğitiminin devletin resmi kurumları olan okullarda verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının ikinci maddesine de aykırıdır. Bu bağlamda okullardaki zorunlu din dersleri derhal kaldırılmalıdır.

 

Okullardaki zorunlu din derslerine karşı itiraz sadece Alevi toplumu için değil; bilakis çocuğu için evrensel değerlere uygun bilimsel bir eğitim talep eden tüm kesimlerin ortak sorunudur, ortak sorumluluğudur.

 

Gelin kampanyaya destek verelim.

Bu organize kötülüğe, sistematik suç örgütlülüğe birlikte itiraz edelim. Zorlu bir süreç için güçlü bir halk inisiyatifi oluşturalım. Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirip karşı duruş sergileyelim.

nevinsevuk@gmail.com

 

 

ANA SAYFA KARİKATÜRÜ :

Aydın Doğan Vakfı
Aydın Doğan uluslararası karikatür yarışması
Güçlü kızlar, Güçlü yarınlar
Almo The Best /Kamerun