Turan Şallı: Çingenenin Çalgısı , Kakava’nın kahkahası

247

 

 

 

 

Bu kitap araştırma ve inceleme kitabı olup, birçok sayıda yazılı kaynaktan alıntılar yapılarak bizzat kendim tarafımdan yayıma hazırlanmıştır.  Türkiye’de yaşayan Roman yurttaşlarımızın tarihsel durumlarına, dününe ve bugüne dair bilgiler içermektedir. Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Çingene/Roman topluluklarının genel seyrine kısaca yer verilmiştir. Kitapta belirtmek istediğim hususlar; akademik bir çalışma niyetini ve yaklaşımını içermemektedir. Kitabın adına ,  “Çingenenin Çalgısı Kakavanın kahkahası” dememin nedeni ise; Edirne’nin kültürel dokusunu anlatmak istememden kaynaklanmaktadır. Roman sosyal yaşamının içinden gelen biri olarak, Çingene/Roman gerçeğiyle okurları buluşturmak. Bir anlamda meselenin özüne değinmek için hazırlanmıştır.

Bu güne kadar bizleri hep Roman olmayan kişiler anlattılar, tanıtmaya çalıştılar. İşte bu kitap bir Roman vatandaşın kendi düşüncelerinin gün ışığına kavuşmasıdır.  Kitapta yazdığım üzere yaşadıklarımız dillerimizde saklı kalmasın, özü ile sözü ile doğrular içinde buluşsun istedim. Meseleyi damdan düşen birinin anlatması gerekliydi, samimiyetle ve gerçeklerle buluşturarak elbette. Bir dönem benim de içinde bulunduğum Roman Sivil Toplum içindeki yaşadıklarıma, gözlemlerime ve anılarıma yer verdim.

Kitap bugüne yayınlanmış Çingeneler/Romanlar hakkında çıkan kitapların çok ötesinde olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Çingene kökenli olduğunu söyleyen Mustafa Aksu, yıllar önce yazmış olduğu “Türkiye’de Çingene olmak”  kitabından çok farklıdır. Aksu Çingene olduğunu ancak emekli olduktan sonra yazabilmiştir. Kitabında özellikle ayrımcılığı öne çıkarmıştır. Benim kitabım tarihsel süreçler göz önünde tutulmuştur. Diğer bir özelliği etnografik bir çalışma olmanın yanında, Türkiye’de Trakya bölgesi Edirne ve Kırklareli ilerinde her yıl 5/6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “KAKAVA” kelimesinin filolojik olarak tanımı anlatılmıştır. Yani Kakava kelimesinin ne anlama geldiği yazılmıştır. Yine kitabımda sosyolojik bir yaklaşımla Roman meselesini anlatmaya çalıştım.

Beni en çok üzen Türkiye’de maalesef Roman sorunları çok siyasallaştırıldı. Roman sivil toplum örgütlenmeleri siyasi çıkara ve rant düzenine evrilmiştir.

 

 

Kitap Hakkında…

Roman gönüllüsü Turan Şallı, Edirne’de Sabuni Mahallesi Muhittin Günal İş Merkezi’nde bulunan Bellek Kitapevi’nde yazdığı ilk kitabın tanıtımını gerçekleştirdi.

Kitap tanıtımı öncesinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okundu.

Kitabının içeriği hakkında bilgi veren Şallı, şu ifadeleri kullandı; “Toplumları var eden unsur insan olgusudur. Bu insan olgusu içinde dinsel, dilsel, kültürel farklılıkları meydana getirir. Tarihsel derinlikte Çingene olarak bilinen kavimler binlerce kez acılara boğulmuştur. Bazen savaşlar, açlık, kıtlık, doğal felaketler yaşamışlardır. Şimdilerde doğal felaket olan depremin acılarını yaşamaktayız. “ Ateş düştüğü yeri yakar derler,” ancak bu defa ateş ülke olarak hepimizi yakmıştır, acısını yüreğimizde hissetmekteyiz.  Doğal felaket sonunda yaşamlarını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz.  Bugün burada bizzat kendimin yazmış olduğum “Çingene’nin çalgısı, Kakava’nın kahkahası” isimli kitabın tanımını için bulunmaktayız. Öncelikle Kitabımın basımını destekleyen Edirne’li iş insanı sayın Mehmet Edip Ağaoğulları’na, kitabımın editörü Bade Osma Hanıma teşekkür ederim. Bunun yanında destelerini esirgemeyen gönül dostlarıma da teşekkür ederim. Kitap özetle; Romanların dünü ve bugüne dair bilgiler içirmektedir. Edirne’deki Roman yurttaşlarımızın kültürel konumu içerisinde Kakava kültürüne özellikle vurgu yapılmıştır. Roman sosyal yaşamın içinden biri olarak, Roman gerçeği ile okurları buluşturmak istedim. Bu güne kadar bizleri Roman olmayanlar anlattılar, tanıtmaya çalıştılar. Türkiye’deki Roman meselesinin özünü değinilmiş, var olan gerçekler anlatılmıştır. Romanların yaşadıkları dillerinde saklı kalmayın istedim. Özü ile sözüyle doğrular içinde buluşsun istedim. Meseleyi damdan düşen birinin anlatması gerekliydi, samimiyetle, gerçeklerle buluşturularak yazılmalıydı.  Kitabım araştırma, inceleme ve bir dönem içinde bulunduğum Roman sivil toplum içinde yaşadığım anılarıma yer verdim. Kitap Türkiye’ de saklanan Roman yurttaşlarımızın gerçeklerine ışık tutmaktadır. Akademisyenlere, araştırmacılara kaynak niteliği taşıdığını düşünmekteyim.”

 

 

 

Turan Salli..

sallituran2@gmail.com