Hasan Mezarcı : ACI AMA GERÇEK

353

Bizim cihatçı İslamcılar, Yahudilerin Medine’den ve Arap yarımadasından sürülmesinin ve Beni Kureyze katliamının zulüm olduğunu söylediğim için delirdiler, Mesih’i haça asan Yahudiler gibi bana saldırıyorlar.

Muhammed ve ashabının Medine’de ve Arap yarımadasında yaşayan Yahudi kabilelerini, farklı tarihlerde ve farklı gerekçelerle Medine’den ve Arap yarımadasından sürdüğünü; mallarına, mülklerine, yurtlarına el koyduğunu, bir kısmını katlettiğini, bir kısmını esir köle ve cariye yaparak pazarlarda sattığını, Allah’ın Yahudilerin topraklarını Müslümanlara miras olarak verdiğini Kuran söylüyor, İslam kaynakları detaylı bir şekilde anlatıyor.

Örneğin, islam kaynakları Muhammed ve ashâbıyla savaşmadan teslim olan Benî Kureyze Yahudilerinin topluca Medine çarşısına götürüldüğünü, erkekleri katletme görevinin Hz. Ali ve Zübeyr b. Avvam’a verildiğini; Ali ve Zübeyr’in iki gün boyunca sekiz yüz civarında Yahudiyi, kadınlarının ve çocuklarının gözleri önünde ve başlarını keserek katlettiğini, katledilenlerin toplu mezarlara gömüldüğünü; kadınların ve çocukların esir, köle ve cariye yapılarak pazarlarda satıldığını, detaylı bir şekilde anlatıyor.

İsteyenler internete girsin, Ahzab Süresinin 26. ve 27. ayetlerinin meallerine tefsirlerine ve Beni Kureyze katliamıyla ilgili tefsir, hadis, siyer, İslam Tarihi ve İslam Ansiklopedisi gibi İslam kaynaklarında anlatılanlara baksınlar.

 

Dinle kafayı bozan; savaşı, işgali, katliamı, sürgünü, fetih ve kılıç hakkı diyerek haklı ve meşru gören İslamcılar, Mesih’e saldıracaklarına, o savaş, işgal, katliam, sürgün ve zulümleri yapanlara saldırsanlar; Beni Kureyze katliamını Kuran’a ve diğer İslam kaynaklarına yazanlara, haklı ve meşru görerek savunanlara saldırsınlar.

 

Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyze ve Hayber Yahudileri gibi Medine’de ve Arap Yarımadası’nda yaşayan Yahudi kabilelerini sıraya koyarak Medine’den ve Arap Yarımadası’ndan süreceksiniz, bir kısmını öldürecek ve toplu mezarlara gömecek; bir kısmını esir, köle ve cariye yaparak pazarlarda satacak; mallarını, mülklerini yurtlarını gasbedeceksiniz! Sonra da çıkıp, “Yahudinin biri bir Medine çarşında bir Müslümanla kavga etti, başka bir zaman bir Yahudi Peygamberimize suikast yapmak için taş yuvarladı, Yahudiler antlaşmayı bozdu” gibi uyduruk gerekçelerle Yahudilerin toplu olarak cezalandırılmasını, Medine’den ve Arap yarımadasından sürülmesini, mallarına, mülklerine yurtlarına el konulmasını ve Benî Kureyze katliamını haklı ve meşru görerek savunacaksınız.

 

Gerçek şu ki, başta Kuran olmak üzere hiçbir İslam kaynağı; Yahudilerin, müşriklerle bir olup Müslümanlara saldırdığını, Muhammed ve ashabıyla savaştığını söylemiyor, aksine Muhammed ve ashabının farklı zamanlarda ve çeşitli bahanelerle Yahudilere saldırdığını, Yahudilerin, savaşmadan teslim oldukları halde topyekün cezalandırıldıklarını ve sürüldüklerini anlatıyor.

 

Yahudilere uygulanan toplu katliam ve sürgün cezaları, Muhammed ve ashabını Mekke’den Medine’ye göç etmeye mecbur eden, anlaşmaları bozan, Peygambere suikastler tertip eden; Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn savaşı gibi savaşlarda binlerce Müslümanı katleden Arap kabilelerine neden uygulanmadı? Demek ki neymiş, Yahudilerin Medine’den ve Arap yarımadasından sürülmesinin, toplu katliam ve zulümlere maruz kalmasının sebebi; İslam kaynaklarında anlatıldığı gibi anlaşmayı bozmaları değil; başta Kureyş kabilesi olmak üzere, Mekke, Medine ve çevresinde yaşayan Arap kabileleri gibi kılıç korkusuyla Müslüman olmayı kabul etmemiş olmaları, Muhammed’in peygamber olduğunu kabul etmemekte ısrar etmiş olmalarıdır. ACI AMA GERÇEK BU.